Заходи уряду України під час "жорсткого" карантину найбільше вплинули на мікропідприємства - понад 70% респондентів відповіли, що карантинні заходи дуже сильно обмежили їхню діяльність. Кожне четверте мікропідприємство було обмежено у своїй діяльності частково.

Про це свідчать дані дослідження компанії Info Sapiens.

Серед малих та середніх підприємств також більше половини опитаних (56% та 53% відповідно) оцінили обмеження як "дуже сильні", а часткових обмежень зазнали 35% малих та 38% середніх підприємств.

Частка ММСП, які не відчули обмежень, коливається між 5% для малого та мікробізнесу та 9% для середнього бізнесу.

Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали мікропідприємства, - дослідження

Як зазначають соціологи, цей висновок підтверджується результатами кількісного опитування: найбільший вплив відчули підприємства сфери публічних послуг (90% зазначили, що карантинні заходи дуже сильно обмежили їхню діяльність). Найменших обмежень зазнали підприємства сфери сільського господарства, інформаційних технологій та будівництва, проте і у цих сферах дуже сильне обмеження відчули 42%, 48% та 54% підприємців відповідно.

Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали мікропідприємства, - дослідження

 

 

Якщо станом на кінець першого кварталу 2020 року більшість підприємств характеризували свій етап розвитку як "стабільний", то станом на середину третього кварталу (на момент опитування) частка "стабільних" підприємств скоротилася удвічі (з 66% до 32%). Частка підприємств на етапі спаду або навіть закриття зросла на порядок (з 7% до 59%). Найбільш песимістичні настрої у представників мікробізнесу - 60% респондентів оцінюють поточне становище як спад, тоді як серед середнього бізнесу частка таких оцінок становить 42%. Також значно скоротилася частка підприємств, які оцінюють свій етап розвитку як "зростання" (з 25% до 5%).

Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали мікропідприємства, - дослідження

Щодо впливу заходів "адаптивного" карантину, то ці обмеження оцінили як "дуже сильні" 22% мікро-, 17% малих та 10% середніх підприємств. Більшість же респондентів оцінили вплив обмежень як "частковий".

Найбільших втрат під час карантину в Україні зазнали мікропідприємства, - дослідження

Опитування керівників та власників мікро-, малого і середнього бізнесу в Україні провела компанія Info Sapiens. Метод збору інформації - кількісне опитування мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП); інструмент збору інформації - опитування методом комп’ютеризованих телефонних інтерв’ю (CATI).

Обсяг вибірки: 1008 інтерв’ю із мікро-, малими і середніми підприємствами (ММСП), з них 506 інтерв’ю із ФОП та 502 інтерв’ю із юридичними особами. Такий обсяг вибірки забезпечує граничну теоретичну похибку на рівні не більше 3,1% для вибірки загалом, і на рівні не більше 4,4% окремо для ФОП і юридичних осіб (із довірчою ймовірністю 95%).